Η λειτουργία αποστoλής ειδοποιήσεων είναι διαθέσιμη στις συνδρομές Epsilon Smart Ergani τύπου Advanced. Για να παραμετροποιήσετε τις ειδοποιήσεις θα...