Μέσω του κεντρικού μενού μισθοδοσίας, έχετε τη δυνατότητα να προβάλετε όλους τους ενεργούς εργαζόμενους της επιχείρησής σας με τα προσωπικά τους...