Η παραπάνω φόρμα είναι λειτουργική σε όλες της συνδρομές Philoxenia , και χρησιμεύει στην έκδοση παραστατικού Τέλους Ανθεκτικότητας σε μέγεθος...