Για να ορίσετε μία σύντομη περιγραφή και να αλλάξετε την κατάσταση κάποιου εντύπου της εφαρμογής θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: Στα...